-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 27, 2002تصوير بالا اولين تجربه معماری کوبيسم در پراگ است که در سال 1912 توسط "جوزف گوکار" طراحی شده است. اين ساختمان در حال حاضر موزه کوبيسم در پراگ و مهمانسرای آثار متعددی است که بر مبنای اين سبک بوجود آمده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved