-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, April 08, 2002

در مسابقات فوتبال باشگاه های آسيا که اخيرا در تهران برگزار شد، تيم استقلال تهران از تيم کره ای شکست خورد و در رده بندی نهايی سوم شد. ده سال است که تيم های ايرانی در اين مسابقات نبرده اند. در تورنمنت های ديگر هم تيم های ملی و يا جوانان ايران در سالهای اخير موفقيت قابل ذکری نداشته اند.
روزنامه های ورزشی ايران، اکثرا معتقدند که فوتبال ايران در آسيا بهترين است. با اينکه نتايج مسابقات چيز ديگری ميگويند. بنظر ميرسد که کشورهای ديگر آسيا، با کوشش زياد و برنامه ريزی دراز مدت سطح ورزش خود را ارتقا داده اند، و اينروزها ميتوانند نتايج سرمايه گذاری سالهای اخيرشان را برداشت کنند. اما ورزش بی سازمان ايران با سردر گمی و دوباره کاری، رفته رفته از ديگر حريفان عقب می افتد.
در اين ميان بعضی بازيکنان ايرانی در حد فردی پيشرفت هايی قابل توجه داشته اند. رحمان رضايی نمونه خوب اين ورزشکاران است که در باشگاه پروجا در ايتاليا عضويت دارد و از محبوبيت زيادی برخوردار است. او که در خط دفاعی اين تيم ايتاليايی نقش بسيار موثری دارد، در عين حال توانسته دو گل مهم بزند و به تثبيت موقعيت تيم کمک کند. نتايج بازی های باشگاهی ايتاليا و تصاوير آن را در اينجا ملاحظه کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved