-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 13, 2002

اينجا در سايت يکی از کمپانی های وسائل خانگی که در نزديکی ما هم شعبه ای دارد ، ايده هايی در باره طراحی نور برای اطاق های مختلف منزل عنوان شده است. اول، در سمت چپ صفحه با کليک کردن روی تصاوير که از بالا به پائين به ترتيب مربوط به اطاق های نشيمن و نهارخوری، آشپزخانه، خواب، بچه ها، و اطاق کار است، قسمت مورد نظر منزل را انتخاب کنيد. در صفحات جديد، راهنمايی هايی مختصر بصورت تصويری، بهمراه توضيحاتی به زبان انگليسی پيدا خواهيد کرد. با کليک بر روی نشانه های قرمز رنگ، تصاوير و متن را می توانيد تغيير دهيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved