-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 17, 2002

ضرب المثل چی فکر ميکرديم و چی شد وصف حال اون دسته از هم ولايتی های ما است که پارسال موقع انتخابات رياست جمهوری آمريکا با يک لجاجت خاصی از جرج بوش تعريف می کردند. عده ای می گفتند اين جمهوريخواه ها دستشون تو کار پول و تجارت و سرمايه است، بيان رو کار وضع اقتصاد و سهام های بورس خوب ميشه. عده ای هم ميگفتند واسه ايران خوب ميشه چون اينا "نفتی" هستند و حتما تحريم رو ور ميندازند، و شروع ميکنند خريد و فروش. عده ای هم می گفتند که اگه اينا بياند روی کار به نفع فلسطينه، چون دموکرات ها طرفدار اسرائيل اند، تازه معاون ال گور هم يهوديه.....
خوب در عمل دو سه هفته بيشتر طول نکشيد که سهام های دويست دلاری شد کاغذ، مدتی بعد هم ايران شد سر چوب سه سر اهريمن، و اولين کسی که جلوی اين حرف وايساد وزير خارجه سابق خانم آلبريت دموکرات بود. و ياسر عرفات هم که تا قبل ديگه جزو مهمانان کاخ سفيد شده بود و برو و بيايی پيدا کرده بود، کردنش تو يه اطاق تاريک زير ميز و بين کله گنده های امريکا بجز امثال برژينسکی، کسی اعتراضی نکرد.
پس بی خود نيست که اين مثل رو ساختن. چی فکر ميکردند و چی شد ...
حالا ال گور کانديد قبلی رياست جمهوری از حزب دموکرات دوباره سر و کله اش پيدا شده و از ديشب در يک ميتينگ در فلوريدا شروع کرده حمله کردن به جرج بوش. می پرسيد چی ميگه. خوب روشنه ديگه. هی ميگه ... نگفتم بهتون، ... نگفتم بهتون. ولی بحرفم گوش نکرديد....
در اينجا مجادله دو تن از کارشناسان سياسی تلويزيون های آمريکا را در اين مورد پيدا کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved