-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, April 19, 2002

درحال سياحت در چند سايت تاريخ هنر بودم، فکر کردم صفحه ای حاوی طراح ها و اتودهای نقاشان ايتاليا را بياورم. مطالب به دو زبان نوشته شده؛ با کليک روی تصاوير آنها را بزرگ کنيد. در اين مجموعه 69 نقاشی لئوناردو داوينچی بهمراه کارهای ديگر هنرمندان اين کشور آمده است. تصوير کوچک اين صفحه "برهنه سوار بر اسب" کار اوست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved