-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 20, 2002

بنظر بعضی تاريخ نويسان، جان لورنتزو برنينی بزرگترين معمار و مجسمه ساز قرن هفدهم است. سبک "باروک" برنينی تاثير گسترده ای بر کار هنرمندان اين دوره داشته است. در اينجا می توانيد با بعضی از آثار Gian Lorenzo Bernini آشنا شويد. با کليک بروی تصاوير آنها را بزرگ کنيد. تصوير کوچک صفحه "Cornaro Chapel" نام دارد و شاهکار مجسمه سازی اوست.اين هنرمند که بيش از 80 سال عمر کرد آثار متعددی از خود بجا گذاشته است که جزو زيباترين کارهای دوره Baroque محسوب ميشوند.
... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved