-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, April 23, 2002

در اينجا ميتوانيد اطلاعات مفيدی راجع به نمايش حروف يونيکد که در اين سايت و ديگر وبلاگ های فارسی از آن استفاده شده پيدا کنيد. قسمتی از اين مطلب به طرز نمايش اين حروف بر روی پلاتفرم های macintosh اختصاص دارد. اميدوارم که قابل استفاده باشد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved