-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, April 26, 2002

ديشب با عده ای از دوستان قرار شد برادران کارامازوف را ببينيم. که البته نه ربطی به داستایفسکی دارد و نه به کتاب معروف او. اينها برادران کارامازوف پرنده هستند. يک گروه نمايش که از سی سال پیش تاکنون از خيابان های سانفرانسیسکو تا سالن های Broadway بازی های قابل توجه ای ارائه کرده اند. نمایش جالب ديشب l'Universe نام داشت. یک کار خاص که برادران کارامازف با همکاری لابراتوار وسائل ارتباط جمعی Massachusetts Institute of Technology تهیه کرده بودند. اينبار آنها در نقش ارسطو، نیوتون، گالیله و انیشتن ظاهر شدند، و راجع به تئوری های این دانشمندان در باره قوه جاذبه، گردش سيارات، نسبيت و کوانتوم با حرکات خنده دار دلقک وار و استفاده از انواع سازهای موسيقی سنتی و همچنين بديع الکترونيک که طراحان MIT اختراع کرده اند، و همراه با نمايش چشم گير نور و صدا که بوسيله کامپيوتری گويا بنام "شادی" هدايت ميشد، هنرنمايی کردند. کارهای اين گروه در بسياری از کشورهای انگليسی زبان و در سالنهای با اعتبار بين المللی علاقه مندان بسياری را مجذوب کرده است. در اينجا ميتوانيد با The Flying Karamazov Brothers بيشتر آشنا شويد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved