-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 10, 2002

در طراحی سايت های اينترنت يکی از مسائل مورد توجه، در نظر گرفتن ظرفيت نمايشی کامپيوترهای بازديد کنندگان سايت است. اعتقاد عمومی اينست که قريب به 80 در صد از بازديد کنندگان، از مانيتورها ی کوچک 480 در 640 با تصوير 256 رنگ استفاده ميکنند. سرعت انتقال اطلاعات الکترونيکی هم هنوز در حد لازم و در تطابق با پيشرفت برنامه های کامپيوتری که اين سايت ها را طراحی ميکنند نيست. در نتبجه، اصل عمومی متناسب کردن اندازه صفحات طرح با اندازه صفحه مونيور بازديدکنندگان است. در حقيقت اين يکی از محدوديت هايی است که طراحان را برای خلاقيت و نوآوری به مبارزه می طلبد. روش ها، عموما کوچک نگه داشتن اندازه تصاوير برای سرعت انتقال و همانگوه که گفته شد، کوچک نگاه داشتن صفحات طرح است، که بازديدکننده بتواند در يک نگاه، کم و بيش همه صفحه را ببيند. يا حداقل عرض صفحه را. اما فکر نکنيد يک طراح خوب هميشه خود را محدود به شرايط می کند. چندی پيش به نمونه موفقی در حل اين مسئله برخوردم. سايت dotcomedytv برای معرفی يکی از هنرمندان برنامه ابتکار جالبی زده است. اينجا يکی از صفحات داخلی اين سايت را ملاحظه ميکنيد. با کليک بر روی دکمه سمت راست تصوير، پوستر اين هنرمند ظاهر ميشود. به ابعاد آن توجه کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved