-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 10, 2002

::... و اما فيلم های ايرانی که امسال در فستيوال بين المللی فيلم سانفرانسيسکو ارائه ميشوند، عبارتند از:
دلبران بکارگردانی ابوافضل جليلی در باره مسافرت يک نوجوان 14 ساله افغانی در جريان جنگ های داخلی، به دلبران.
آيينه روح اثر ناصر صفاريان در مورد شاعره ايرانی فروغ فرخزاد که يک فيلم مستند است.
رأی مخفی بکارگردانی بابک پيامی, که يک کمدی «بيهوده» است.
فيلم ديگری که ميتواند برای علاقه مندان ايرانی اين فستيوال جالب باشد، کار استفان تولز بنام On the edge of time است که صحنه های آن درنواحی آسيای مرکزی بين ايران، روسيه و ترکيه فيلمبرداری شده است. تصوير از فيلم دلبران


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved