-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, April 20, 2002قسمتی از مجسمه "Plutone e Proserpina" اثر برنينی بارتفاع 220 سانتيمتر که بين سال های 1621-1622 از مرمر تراشيده شده است و در گالری "بورگزه" در شهر رم نگهداری ميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved