-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, April 24, 2002

حتما ترانه زيبای گروه ايرلندی U2 را بنام «يکشنبه خونين» تاکنون بارها شنيده ايد. اخيرا يک فيلم سينمايی محصول مشترک انگلستان و ايرلند به کارگردانی "پل گرين گراس" تحت همين عنوان ساخته شده که بتدريج روی اکران می رود. يکشنبه خونين داستان رپورتاژ گونه ای از يکشنبه خونينی در ژانويه 1972 است که ارتش انگلستان به تظاهرات مسالمت آميز ايرلندی ها در شهر شمالی Derry حمله بردند که درنتيجه 13 کشته و 14 مجروح بجا ماند. مسببين اين کشتار هيچگاه محاکمه نشدند و حتی از ملکه انگليس مدال گرفتند. اکنون بعد از 30 سال پس از آن واقعه که از سياه ترين صفحات تاريخ بريتانياست، گرين گراس فيلمی با وفاداری کامل به حقيقت و عاری از احساسات گرايی ساخته که مورد توجه بسياری از منقدين فستيوال های فيلم قرار گرفته است. بازيگران اين فيلم اکثرا مردم عادی هستند و با دوربين در حال حرکت بر روی دست بگونه گزارشی خبری عکاسی شده است. گرين گراس می گويد اين فيلم درسی است در باره اشتباه بزرگ نظامی کردن مبارزه عليه تروريسم. در آن زمان هم در انگلستان در باره اين شهر ايرلند شمالی همان چيزهايی گفته می شد که امروز در باره خاورميانه گفته می شود، برچسب هايی مانند کارخانه تروريسم و از اين قبيل. و ديديم که در نتيجه اين تهاجم، چگونه اپوزيسيون سياسی منهدم شد و نسلی کامل از ايرلنديها به بازوی مسلح "IRA" تبديل شدند.
اما امروز شرايط ايرلند شمالی متفاوت است. اکنون در ايرلند صلح به واقعيتی امکان پذير تبديل شده، اگرچه برای آن هنوز بايد زحمت کشيد. و اين Bono و گروه U2 بودند که طی اين سالها در صدها کنسرت خود سرود دوستی و امکان آشتی را بهمراه هزاران جوان ديگر خواندند و برای تحقق آن کوشش کردند. آهنگ يکشنبه خونين موزيک متن صحنه پايانی فيلم يکشنبه خونين است. در اينجا مصاحبه CNN با Greengrass کارگردان انگليسی Bloody Sunday را ملاحظه کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved