-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, May 13, 2002

حدود يک ساعت پيش زمين لرزه ای بشدت 5.2 ریشتر منطقه خليج سانفرانسيسکو را لرزاند. اخبار اوليه حاکی است که عليرغم تکان شديد تلفاتی بوجود نيامده است. در اينجا ميتوانيد اطلاعات راجع به آن را پيدا کنيد. اين سايت زمين لرزه ها را تا 6 روز بعد تحت نظر ميگيرد و هر ساعت آخرين تحولات را منعکس ميکند. اين سايت مطالعات ژئولوژيک آمريکا است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved