-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, May 30, 2002

فردا جام جهانی فوتبال با بازی تيم ملی فرانسه [قهرمان دور پيش] و تيم ملی سنگال آغاز ميشود. برای اطلاع از جدول مسابقات و ساعت برگزاری بازيها به وقت محلی، ميتوانيد از سايت رسمی اين بازيها ديدن کنيد.
اينجا هم برنامه پخش اين مسابقات در آمریکا از طريق کانال های انگليسی زبان. در ضمن تلويزيون های اسپانيايی زبان نيز بازيها را تماما پخش ميکنند.
بعضی ها از عدم موفقيت ايرانی ها در مسابقات مقدماتی و شرکت نداشتن تيم ايران در اين بازی ها دلخورند، که البته مورد هم دارد. ... بهرحال موقعيتی است تا هواداران تيم ملی ايران اينبار بدون تعصب و با خيالی راحت تر از پيش، يکی دو هفته ای فوتبال دست اول ببينند و لدت ببرند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved