-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, May 27, 2002

پولانسکی بالاخره به زادگاه اش بازگشت، فيلم پيانيست را ساخت، و برنده جايزه اول فستيوال کان شد. از آخرين باری که او به اين فستيوال فيلمی عرضه کرده بود شانزده سال ميگذرد.
اين فيلم در حقيقت نوعی بيوگرافی رومن پولانسکی در سالهای قدرت هيتلر است. او نيز بهمراه فاميل يهودی خود توسط نازی ها از کشورش تبعيد شد، و تا قبل از ساختن اين فيلم به لهستان باز نگشته بود. اما کاراکتر اصلی فيلم که شخصيتی واقعی است، پيانو نوازی اهل لهستان و يهودی است، که از دست نازی ها و از تبعيد ميگريزد، در لهستان ميماند و در دوره اشغال لهستان "شبانه" های شوپن را مينوازد. در اينجا سايت فيلم The Pianist را پيدا کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved