-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, June 14, 2002

کمپانی Apple ديروز با اعلام خريد سه شرکت Silicon Grail، Chalice و RAYZ، درعمل راه پيمايی طولانی خود را برای تصاحب قلب هاليوود تکميل کرد. اين سه شرکت رقبای اصلی Nothing Real بودند که Apple آن را نيز حدود 6 ماه پيش خريده بود. ... منظور از قلب هاليوود، همان افکت های ويژه چشم گيری است که امروزه بخشی اساسی در توليدات سينمايی حساب ميشوند و با استفاده از آنها فيلم های پربيننده ای مثل کشتی تايتانيک ساخته شده است. کمپانی هايی را که اخيرا Apple خريده، مشهور ترين متخصصين special effects در هوليوود هستند.
با در نظر گرفتن اينکه Steve Jobs يکی از پايه گزاران و رئيس اجرايی Apple در عين حال مدير استوديوی انیمیشن Pixar متخصص کارتون های ديجيتالی سينمايی است، و همين استوديو بود که کارهای عروسکی و افکت های ويژه فيلم هايی نظير Toy Story را چند سال پيش برای والت ديسنی درست کرد، مشکل نيست که نتيجه گرفت کمپانی Apple نقش کاملا اساسی را در اين زمينه تصاحب کرده که از نظر بعضی ها حتی سلطه مطلق در زمينه افکت های ويژه توليدات سينمايی هوليوود است.
بنظر ميرسد که اين فعاليت هاست که توانسته Apple را سر پا نگه دارد. اين کمپانی با ايده های طراحی مخصوص خود از همان ابتدا نو آور و پيشرفته بوده است. آنها اولين pc ها را بصورت کنونی طراحی کردند و سالها طول کشيد تا Microsoft با استفاده از اين ايده ها سيستم های Windows را به بازار بفرستد. بعبارتی ديگر، دليل برتری Microsoft در بازار عمومی سياست های ماهرانه اين کمپانی دربازاريابی و فروش بوده است، همان سياست هايی که با شکايات زيادی از طرف کمپانی های ديگر کامپيوتری روبرو شده و کماکان قانونی بودن شان از طرف دادگاه های آمريکا مورد شک و قضاوت قرار دارند.
سه نوآوری Apple در شکل دادن کامپيوترهای خانگی بصورت کنونی عبارت بودند از: ماووس کامپيوتر که ميتواند در کنار تايپ کردن ، فرمان های لازم را به کامپيوتر منتقل کند. pull down menu که ميتواند ليست فرمان ها را روی صفحه بياورد تا بجای تايپ عبارات مشکل فنی، استفاده کننده بتواند بسادگی فرمان های لازم را از روی آن انتخاب کند. و بالاخره استفاده از icon يا معرفی عوامل روی صفحه بطريق تصاوير سمبليک که کار استفاده از کامپيوتر را برای عموم بمراتب ساده تر ميکند. اين ها عوامل جديدی بودند که سالها بعد توسط Microsoft برای توسعه سيستم های Windows مورد استفاده قرار گرفت و سيستم اجرايی DOS را در کامپيوتر های IBM بصورت کنونی در آورد و با استفاده از روش های تهاجمی فروش، بازار عمومی را تصاحب کرد. و اين در حالی بود که Apple و دانشمندان جوان آن توجهی به تبليغ فراورده های خود، و بخصوص نوشتن برنامه هايی که احتياجات بازار بزرگ فعاليت های اداری، اجرايی و مالی آمريکا را برطرف کند نداشتند و به جنبه های کيفی توليدی کار خود اکتفا کرده بودند. در عين حال که Microsoft نيز توانست بطرز قابل توجهی کيفيت سيستم های اجرايی خود را بهبود بخشد، بطوريکه محصولات چند سال اخير اين کمپانی بهيچ وجه با ابتدای کار آنها قابل مقايسه نيست و بسياری از مشکلات و نقص های گذشته اين سيستم ها برطرف شده است. ...ناگفته نماند که در شروع کار، بعضی از ابداعات Apple قبلا توسط متخصصين Xerox و AT&T مورد توجه قرار گرفته بود و موسسين کمپانی Apple نقشه های مربوط به اين طرح ها را از لابلای کاغذ های خاک خورده کتابخانه ها دانشگاهی آمريکا پيدا کردند و با تغييرات و اضافاتی جديد، بقول خود استفاده از کامپيوتر را دموکراتيزه کردند، از انحصار انستيتوهای نظامی و هواپيمايی و ... در آوردند و در دسترس عموم قرار دادند. يکی از شعار های مهم اين کمپانی ايده عمومی آنها را برجسته ميکند: "متفاوت بيانديش"
... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved