-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, June 02, 2002

وقتی سنگال فرانسه را برد خيلی ها در دنيا خوشحال شدند. چون سنگال آفريقايی، قهرمان اروپايی محبوب ترين ورزش جهان را شکست داد، ... که البته خوشحالی هم دارد. اما در پيچيدگی اين نمايش عمومی، جنبه های ديگری هم هست که در هياهوی اطراف بازيهای بين المللی، که هميشه فرصتی برای تظاهرات نژاد پرستانه و يا فخر فروشی های ملی بدست ميدهد، ممکن است در نظر گرفته نشود. مثلا اينکه، بقول آن روزنامه نگار اروپايی، "سنگالی ها پسر عمو های سنگالی خود را بردند"، ... هم بازی های خود را که اين بار پيراهن آبی پوشيده بودند و پاسپورت فرانسوی داشتند. ... به ترکيب چهره ها در تيم فرانسه نگاه کنيد. رنگ چهره ها اشتباه بردار نيست. در واقع شايد بشود گفت که سنگالی های روستايی از سنگالی های شهری بردند. بعلاوه اينها در طول سال، بجز در مسابقات ملی، کنار هم بازی ميکنند. چون سنگالی هايی هم که شناسنامه آفريقايی دارند، تقريبا همگی در فرانسه بازی ميکنند، ... در باشگاه های حرفه ای فوتبال فرانسه. بعلاوه مربی هر دوتيم هم فرانسوی است، در حقيقت وضع تيم سنگال، که شانس کمی برای صعود داشت و اولين بارست که به جام جهانی راه يافته، وقتی سکه شد که از جمله مربی جديد فرانسوی را بجای همکار قبلی آلمانی خود استخدام کرد.
پس اين همه سرو صدای اضافه قومی و نژادی دور و بر فوتبال برای چيست؟ ... آيا خنده دار نيست؟ ... مثلا فکر کنيد که فرانسه سنگال را ميبرد. بر فرض فرانسه، از حضور بهترين بازيکن فوتبال دنيا که در ترکيب تيم خود دارد و فعلا مجروح است، ... يعنی زيدان که او هم آفريقايی تبار است، بهره مند ميشد و به اين خاطر بازی را فرانسه ميبرد. آنوقت شما شاهد گنده گويی های يک اروپايی نيمه مست باشيد که بعد از بازی فخر فروشی ميکند،... و آن استدلال ها و آن لايه های نيمه پنهان باور به برتری مادرزادی ، و اين غرور کاذبی که بيرون می زند و آن احساساتی که از اين اتفاق برانگيخته شده است. ... از نظر من اين ادعا کمی به لطيفه گويی شباهت پيدا ميکند.
آفريقايی ها هميشه خوب فوتبال بازی کرده اند. البته مهارت آنها به اسم کسانی نوشته شد که آفريقا را مستعمره کردند. ... به چهره بازيکنان تيم های هلند و برزيل و انگلستان توجه کنيد. ... صورت پله سلطان فوتبال جهان را بخاطر بياوريد. چهره آفريقا با هر نامی که رويش بگذاريد، در ميادين جهانی فوتبال هميشه برجسته و درخشان بوده است، ... که اشتباه بردار هم نيست. چهره بازيکنان باشگاه های طراز اول اروپا را نگاه کنيد، ... نوار بازيهای جام برتر انگلستان را تماشا کنيد. فراموش نشود که انگلستان زمانی در اين رشته بهترين بود. ... چه غرورآميز است، برتری در يک رشته ورزشی که هم هوش و ذکاوت ميخواهد هم قدرت بدنی، هم مهارت های تکنيکی فردی ميخواهد و هم نقشه و هماهنگی تيمی و فعاليت های جمعی. آنگلوساکسون ها از همه بهتر فوتبال بازی ميکردند، چون در انگلستان بيشتر از هرجای ديگر دنيا فوتبال بازی ميشد، مثلا در مقايسه با اطراف جنگل های آمازون در برزيل و يا سواحل دريای جنوب. وقتی که اين ورزش همه گير شد، وقتی که مربيان خوب که بسياری اروپايی بودند، به کشور های ديگر مسافرت کردند، و جوانان کشورهای مختلف با اين بازی آشنا شدند، تفوق انگلستان در اين بازی پايان يافت. دوره ديگری آغاز نشد، تنها روشن شد که يادگيری اين مهارت ها به نژاد ربطی ندارد، ... همه مردم دنيا ميتوانند خوب فوتبال بازی کنند.
ممکن است گفته شود، پس در اينجا آمادگی بدنی به دليل شکل و قامت نژاد های مختلف نقش بازی ميکند، ... زياد شنيده شده که مثلا، ما از نظر جسمی برای اين ورزش جزو بهترين هستيم و بطور طبيعی آمادگی داريم، و اصرار زيادی هم در اين مورد است.
اگر کسانی فکر کنند که از نظر شرايط بدنی از همه بهترند، يا استعداد ذاتی در بين است، ما همه از اين بابت خوشحال هستيم. و اميدواريم که اين امر باعث شود که آنها بعد از اين بتوانند بهتر، و با اعتماد نفس بيشتری فوتبال بازی کنند. ولی واقعيت اينست که در بين بهترين بازی کنان دنيا همه نوع آدمی با همه نوع جثه و قامتی پيدا ميشود. از مارادونای کوتوله و قلنبه تا مدافعين آلمان که از يخچال پهن ترند. از فورواردهای تيز و ريز شرق آسيا، تا غول پيکران شمال اروپا. فوتبال مثل دو ماراتن نيست که بزرگترين سينه دنيا را در کوچک ترين جثه موجود بخواهد، و يا مثل بسکتبال، که بلندی قد بسياری از مسائل را تضمين کند. در ميان بهترين ورزش کاران اين رشته هرجثه ای ميتوان يافت. ...تنها وجه مشترک بين آنها، تمرينات مداوم زير نظر سازمان دهندگان ومربيان خوب است. ... تشکيلات خوب و حرفه ای، معلمان با دانش و لايق، وکار مداوم و عمومی.
... گرايشات تنگ نظرانه ای که دور و بر فوتبال و بهنگام جام جهانی جريان پيدا ميکند و بر جذابيت اين رقابت ها سايه می اندازد، ضرورتا و تنها محدود به مشتی سفيد پوست آنچنانی نيست. دروغ برتر بودن بدليل نژاد، ملت، مذهب و...ميتواند از طرف هر کسی گفته شود. ... نژاد پرستی لعابی است بر حقارت و کمتر بودن. ... و کلاهی است که بر سر ضعف ها گذاشته ميشود. و اين به هيچ گروه خاصی تعلق نداشته است.
... سنگال، اين تيم جوان و باشهامت، فرانسه قهرمان دنيا را برد. شهامت سنگال فرانسه را شکست داد. ميل به پيروزی آنها، مبارزه شان بر سر هر توپ و کوشش خستگی ناپذيرشان برای تسلط بر هر گوشه بازی فرانسه را شکست داد. و اين جنبه قوی انسانی، و زيبايی دراماتيک اين نمايش بود. ... درس خوبی که شايد بيشتر از همه بدرد ما بخورد.
تصوير: صحنه ای از بازی جالب فرانسه و سنگال. بازی کن آبی پوش کاپيتان تيم ملی فرانسه است

:: تازه اين يادداشت تمام شده بود که "کمپ بل" بازيکن آفريقايی تبار تيم ملی انگلستان، با مهارت بالا تر از همه پريد و در دقيقه 23 بازی، اولين گل را به تيم سوئد زد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved