-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, June 05, 2002

تيم عربستان امسال در جام جهانی فوتبال با بدشانسی زيادی روبرو شده است. بعد از باختن به آلمان آنهم با آن تعداد گل زياد، حالا بايد منتظر دو بازی مشکل در مقابل کامرون و ايرلند باشد. ... بازی ايرلند و آلمان همين الان مساوی شد. بهمين جهت ايرلند برای صعود به دور بعد شانس خوبی دارد به شرطی که بتواند، تا ميتواند به عربستان گل بزند [ممکن است سه تيم 5 امتيازی شوند]. همين طور کامرون. آنها هم شانس رفتن به دور دوم را، ميخواهند با بازی تهاجمی عليه عربستان تضمين کنند. عرب ها هم که مثل خود ما خيلی ترس آبرو ريزی جلو در و همسايه را دارند. برای همين است که در وضع سختی قرار دارند... مگر اينکه همت کنند و با دو برد سورپرايز و بازی خوب همه معادلات را بهم بزنند.... بهرحال امشب دور اول 16 بازی تمام شد و همه تيم ها حداقل يک بازی کرده اند. بنظرم رسيد تمام تيم های دنيا با کم و زياد خودش، تقريبا يک تغييری کرده اند و نو نوار شده اند بغير از عربستان. يعنی همه جا يک پيشرفت کاملا محسوسی در انجام بازی حساب شده و توانايی زدن گل، کرده اند بجز آن دور وبر. ... مثل اين بود که در بهترين مهمونی مردم دنيا، وسط اين همه بدبختی که همه دارند، شرکت کنندگان، از فقير وغنی، دوست و دشمن، دور و نزديک، همه کت وشلوار و لباس های مرتب و تر تميز پوشيده اند، و نماينده غرب آسيا و خاورميانه ژوليده حال بنظر ميرسد.... خوب از روی همسايگی هم که شده، خوشحال ميشويم که ورق برگردد و عرب ها هم خودی نشان بدهند.
تصوير: مجسمه ای در جده، عربستان


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved