-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, June 07, 2002

عکس خوش ترکيب يک چشمه جوشان در کاليستوگا، کاليفرنيا. گايزرها در اثر عوامل طبيعی مثل نور خورشيد و جذر و مد بوجود می آيند و در حدود 60فوت فواره ميزنند. حرارت آنها 350 درجه فارنهايت است. سه چهار دقيقه می خروشند و دوباره آرام ميگيرند. بطور متوسط هر نيم ساعت يکبار يکی از چشمه های متعدد اين منطقه فوران ميکند. ... نمايشی زيبا از طييعت.
عکس يک geyser که به کمک لنز عکاسی شده. پختگی رنگ ها در عکس جالب است


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved