-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, June 09, 2002

... يک نمونه زيبا از آثار فرش بافی دوره رنسانس.
اين فرش حدودا 4 در 3.60 متر است. و حدود سال 1500 از پشم و ابريشم و تزئيناتی از نوارهای نقره و طلايی، در هلند بافته شده است. بسياری از نقش فرشهای اين دوره توسط نقاشان طراز اول چون رامبراند طراحی شده است.... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved