-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, June 13, 2002
الفبای باله کلاسيک با تصوير. در اين سايت ميتوانيد با تکنيک ها و مسائل مقدماتی باله کلاسيک از طريق تصوير آشنا شويد. قبلا روی اينتر نت، يک انسيکلوپدی باله ديده بودم که فيلم حالت ها و حرکات مختلف باله را نشان ميداد. چندين و چند لغت نامه اصطلاحات باله نيز موجود است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved