-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, June 16, 2002

مدتی بود که اخبار روز را از زبان آنانووا نشنيده بودم. Ananova اولين گوينده خبری مجازی روی اينترنت است که دو سه سال پيش درست شد. Ananova در حال حاضر يک سايت مفصل خبری است. ... در طرف راست صفحه اول اين سايت، ميتوانيد بخش اخبار مورد نظرتان را [ورزشی، هنری، ... ] انتخاب کنيد. هم با او آشنا شويد و هم از اخبار با خبر.
تصوير: آنانووا، اولين گوينده مجازی اخبار


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved