-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 08, 2002

... در وبلاگ های آذر و آئينه اش و همينطور سردبير: خودم يادداشت های جالبی در باره مدل موی سر نوشته شده است. ...هفته پيش، من هم بطور همزمان و بر حسب تصادف به اين مطلب در مورد آرايش مو برخوردم که ممکن است جالب باشد:
از قرار آرايش موی سر و انتخاب طرح برای اين آرايش، هيچوقت بازار داغ تری از مصر باستان نداشته است. در آن زمان همه چيز رايج بوده، مردم موها را رنگ ميکردند، کوتاه ميکردند، می بافتند، تيغ ميکشيدند، و يا به آن فر ميزدند و موج ميدادند. تازه مدل های بيشمار کلاه گيس هم رايج بوده. درضمن هرچه که موی سر را دوست داشتند و اين علاقه را از هزار راه نشان ميدادند، در عوض از موی بدن و صورت بيزار بودن، چه مردان و چه زنان. و از همه نوع محصولاتی استفاده می کردند که از دست آن خلاص شوند.
... يک خانم باستان شناس که در اين مورد تحقيق مفصلی کرده، ميگويد: موی انسان ازاهميت زيادی در آن زمان برخوردار بوده، و فقير وغنی، و مرد و زن آرايش مو و تزيين آن را، حتی اگر موی طبيعی خودشان نباشد، وسيله ای مهم برای طرح و ابراز کردن شخص خود ميدانستند.
اما در واقع مدل مو از وسيله ابراز و بيان شخصی بيشتر بوده، بخصوص کلاه گيس ها که بجز جنبه تزئينی، به نظافت سر و جلوگيری از حرارت تابش خورشيد به سرهای تيغ کشيده نيز جلوگيری ميکرده است. هم سر را خنک نگاه ميداشته و هم جلو شپش گذاشتن را ميگرفته است.
جالب است که در اين تحقيقات قديمی ترين شپش خوشبخت دنيا هم که متعلق به 5000 سال پيش است کشف شده. همينطور روشن شده که مصری ها از 3400 سال پيش مو ها را رنگ ميکردند و کلاه گيس ميذاشتند. که اين در مورد افراد معمولی هم که موميايی نشده اند صادق است.
موضوع جالب ديگر اينکه در تزئين مو با کلاه گيس، معمولا قسمتی از موی طبيعی سر را نگه ميداشتند و کلاه گيس را با طرح های مختلف به آن اضافه ميکردند. در حقيقت کلاه گيس ها بطور کامل جای مو را نميگرفته است.
بر روی سنگ قبرها تصاويری رايج است که زن يا مرد بخاک سپرده شده را در حال آرايش مو بوسيله افرادی ديگر که قاعدتا خدمتکارانشان هستند، نشان ميدهد. روی کلاه گيس ها هم شمع های معطر ميسوزاندند که در مهمانی های رسمی رايج بوده است. مصری ها از سه هزار سال پيش سر خود را تيغ ميزدند. کلاه گيس های زنان بسيار ساده تر و در ظاهر طبيعی تر از مدل های مردانه بوده، بجز در يکی دو مورد. همه کلاه گيس ها از موی طبيعی بوده و با مهارت به موی شخص اضافه ميشده، برای اين کار از واکس های مختلف از جمله موم زنبور استفاده ميشده است... و با استفاده از فايبر درخت خرما در داخل آن، شکل دلخواه را بوجود مياورند. استفاده از موی بافته مورد پسند ترين طرز آرايش بوده، که هم مو را بلند تر نشان ميداده و هم طريقه گره ها زمينه ای برای نمايش سليقه افراد بوده است. خيلی ها را هم با يک دست اضافه کلاه گيس خاک ميکردند. رنگ کردن مو بوسيله حنا از همان موقع رايج بوده است، چون مصری ها از موی خاکستری شده خوششان نمی آمده.
... بهر حال مصری های باستان که هنر جزو زندگی روزمره اشان بوده، موی سر و آرايش آن را يک ابراز مهم هنری و تزئينی شخص، و زمينه برای خلق طرح هايی بی شمار ميدانستند.
تصوير: يکی از فديمی ترين سنگ هايی که نمونه ای از آرايش مو را در مصر نشان ميدهد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved