-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, June 12, 2002

... بدنبال فرانسه، آرژانتين هم از مسابقات جام جهانی فوتبال حذف شد. مردم آرژانتين که خود را مستحق ميدانستند تا بعد از شرکت در تعداد بيشماری تظاهرات های اعتراضی ماه های اخير - بخاطر بحران سياسی و مالی اين کشور، بالاخره به خيابانها بريزند و به بهانه پيروزی تيم فوتبالشان شادی کنند، حسابی دلخور و مايوس شدند. روی موفقيت اين تيم خيلی ها حساب ميکردند. بعضی ها هم تصور ميکردند پيروزی احتمالی سوپر استارهای آرژانتينی بتواند تاثير مثبتی در بين مردم بگذارد تا کمی نسبت به آينده وضع درب و داغون اين کشور، اميدوار شوند. ... اما آرژانتين بعد از 40 سال، در دور اول اين مسابقات شکست خورد و بجايی نرسيد. ... حداقل بازيکنان خسته آرژانتينی حالا ميتوانند دو سه هفته ای تعطيلات داشته باشند و خستگی در کنند.
تصوير: ا ویتا پرون Evita Peron ، محبوب ترين زن آرژانتين و آمريکای لاتين. زندگی کوتاه و پرماجرای همسر پرزيدنت پرون بارها به تصوير کشيده شده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved