-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, June 17, 2002

لطفی منصوری را که تا سال پيش مدير عمومی اپرای سانفرانسيسکو بود همه ميشناسند. او در اين شهر معروف و بسيار محبوب است. اما شايد نشنيده باشيد که او در فيلمی بنام The day I met Cauroso نيز بازی کرده و بعنوان هنرپيشه اصلی فيلم، نقش Cauroso تنور معروف ايتاليايی را ايفا کرده است.
... سال گذشته اپرای سانفرانسيسکو بخاطر قدردانی از فعاليت های بيش از يک دهه او در هدايت اين مرکز هنری، برنامه مفصل ومخصوصی برگزار کرد. ... در اينجا ميتوانيد با لطفی منصوری وفعاليت های غنی هنری او آشنا شويد.
تصوير: لطفی در نقش Cauroso


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved