-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, June 15, 2002

بعد از التون جون و پل مک کارتنی، ميک جاگر خواننده گروه رولينگ ستونز نيز بخاطر خدمت به موسيقی و کشورش، توسط ملکه انگليس رسما لقب Sir ميگيرد. ... و اسم کامل او ميشود Sir Michael Philip Jagger
... کنسرت های گروه رولينگ ستونز بسيار ديدنی و سرگرم کننده است. بطورکلی يک نمايش کامل است، نور، تصوير، صدا و جمعيتی جالب. من يکی دوبار به اين کنسرت ها رفته ام و راضی برگشته ام. البته تهيه بلیط دردسر دارد. يايد از چند ماه قبل بليط تهيه کرد. ... در عين حال، ما بارها بدون تدارک قبلی، موقع برگزاری کنسرت ها به محل برنامه رفته ايم و بليط را دم در خريده ايم. معمولا بليط های خوبی گير می آيد. توجه کنيد که همه کسانی که بليط اضافی دارند، بازار سياهی نيستند و حتی ميشود در مواقعی بليط ارزان تر از قيمت اصلی تهيه کرد و اين تنها در مورد کنسرت های اين گروه نيست. کمی بايد اطلاعات جمع کرد و در جريان بود. ...در اينجا ميتوانيد برنامه تور بين المللی 2002-2003 رولينگ ستونز را پيدا کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved