-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 08, 2002

بمدت 5 ماه، از اواسط ماه اوت تا 11 دسامبر 2001 [يعنی درست دو ماه پيش، تا سه ماه پس از واقعه 11 سپتامبر]، ابوعلا فلسطينی و يوری ساوير اسرائيلی که دهسال پيش از اين قرارداد اسلو را شکل داده بودند بطور کاملا محرمانه و به ابتکار خود، حتی بدون اطلاع وزارت خارجه و دولت ايتاليا، در شهر رم ملاقات و مذاکره ميکردند. نتيجه اين مذاکرات، توافقی است موسوم به "قرارداد محرمانه رم". اين مذاکرات درست در بحبوحه اشغال گری ارتش اسرائيل و بمب گذاريهای متعدد فلسطينی ها انجام ميشد. اين دو در اول کار تنها گفتگو ميکردند، و سپس گفتگو ها را با وساطت شهردار رم، بروی کاغذ آوردند که در مرحله پايانی با شرکت پرز، وزيرخارجه اسرائيل به شکل نهايی در آمد و قرارداد محرمانه رم شکل گرفت. اين مذاکرات شامل 4 مرحله بود. طولانی ترين آن 4 روز طول کشيد. و کوتاه ترين آن که مرحله پايانی آن بود تنها يکروز، که در آن پرز هم شرکت کرد. در اين قرارداد، ايجاد دولت مستقل فلسطين، بجای آخر کار، قبل از هر چيز ديگر پيش بينی شده است [برخلاف اسلو]، تا در پرتو اين حسن تفاهم بتوان به حل بقيه معضلات پرداخت. بعدا پرز، خبر اين مذاکرات را به شارون و وزارت دفاع اطلاع ميدهد، و بدون اينکه متن قرارداد فاش شود، اين خبر درز ميکند و بعنوان يک طرح، و با اطلاعات ضد و نقيص در باره مفاد آن، و همچنين با فاصله گرفتن دولت شارون از آن، [که طرح خطرناکی است]، در روزنامه های اسرائيل منتشر ميشود. اما هنوز متن قرارداد محرمانه رم منتشر نشده است، اگرچه بعضی از توافقات در برنامه ای که اخيرا جرج بوش در باره صلح خاورميانه طرح کرده، منعکس شده است. اين خبری است که يکی از روزنامه های ايتاليايی، امروز برای اولين بار و بطور اختصاصی منتشر کرده است. رپوبليک 8 ژوئيه
چقدر اميدوار کننده است که در ميان اين جنايات جنون آميز، که متاسفانه گاهی مورد تائيد بعضی از هموطنان ما هم قرار ميگيرد، عده ای عميقا به يافتن يک راه حل سياسی برای خروج از بحران معتقدند و در اين مورد کوشش ميکنند. ... ابوعلا اين روزها بيمار است، و دو بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved