-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 01, 2002

آگهی ماشين سازی Audi يکی از شرکت کنندگان در مسابقه بهترين banner - فستيوال کان
100 کيلومتر در ساعت، در عرض يک حرکت چشم

آگهی اينترنتی [banners] نوع تازه ای از ارتباطات تجاری است و زمينه ای برای رقابت بين طراحان ديجيتالی. از اين رو فستيوال فيلم کان در زمينه توليدات تبليغاتی مسابقه ای در اين رشته ترتيب داد. در اينجا با فيناليست های آگهی های اينترنتی در فستيوال کان آشنا شويد. ... روی تيترهای ليست کليک کنيد تا آگهی را ببينيد. اين هم طرح آگهی يک کمپانی چسب، برنده اول اين مسابقه. و بالاخره آگهی شرکت هواپيمايی اسپانيا. ...بعضی از اين طرح ها اينتراکتيو است و باید روی آگهی ها کليک کرد، تا تصاوير شروع به حرکت کنند.
:: در سايت اداره تبليغات اينترنتی ميتوانيد اندازه های پيشنهادی آگهی های اينترنتی را که کم و بيش بصورت استاندارد در آمده اند، ملاحظه کنيد. اگرچه استفاده از اين استانداردها کاملا دلبخواهی است.
:: اگر در باز کردن لينک های اين مطلب با مشکل روبرو شديد، متاسفانه چاره ای نيست مگر اينکه دوباره کمی ديرتر به آنها مراجعه کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved