-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 10, 2002

روزنامه نوروز: "با صدور اعلاميه دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی روزنامه ها از انتشار هرگونه مطلب له يا عليه آيت الله طاهری منع شدند." ... اين روزنامه که صبح امروز نظريات مراجع دينی و سياستمداران را بطور مفصل در باره استعفای پرسر و صدای امام جمعه اصفهان منتشر کرده بود، مطالب مربوطه را از صفحات خود برداشته و اين ستون ها را سفيد بيرون داده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved