-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, July 18, 2002

از سينما و ...: "خوب به سلامتي سايت بنياد سينمايي فارابي هم راه اندازي شد و منبعد مي توانيد از طريق اين سايت که به زبانهاي فارسي و انگليسي طراحي شده به اطلاعاتي درباره:
فيلم هاي ايراني در جشنواره هاي جهاني، جوايز بين المللي سينماي ايران، فيلم هاي ايراني، فيلم هاي ايراني در جريان توليد، انتشارات مربوط به سينماي ايران، مشخصات بنياد فارابي و مديريت سينمايي ايران، فيلم هاي روي پرده، ... دسترسي پيدا کنيد."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved