-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, July 23, 2002

ديروز باله سانفرانسيسکو در فستيوال موسيقی "استرن گرو" برنامه بسيار جالبی بر اساس آثار آهنگسازانی چون اشتراوس، چايکوفسکی و استراوينسکی، و طراحان برجسته رقص مثل Tomasson ،Balanchine، و مارک موريس اجراء کرد. ترکيبی از کارهای کلاسيک، مثل "درياچه قو" چايکوفسکی، و کارهای مدرن تری مثل "باغ" از ريچارد اشتراوس، که مارک موريس آن را choreography کرده است.
مارک موريس، در يکی دو دهه گذشته مقام خود را بعنوان نابغه ای بی چون وچرا در رشته هنر رقص تثبيت کرده است. او از موسيقی هندل و باخ گرفته، تا راک اند رول و موزيک کانتری استفاده ميکند، و زيبايی می آفريند. گاهی لباس سياه و قهوه ای به تن رقاصان ميکند و تراژدی يونانی را با حرکاتی نو و بی سابقه تصوير ميکند، و گاهی با زير شلواری و بقچه بسر ميرقصد. منقدين مدتها مشکل داشتند که دريابند که چه وقت او جدی است، و چه وقت شوخی ميکند. يکی از کارهای او که شهرت بسيار يافت، باله فندق شکن است که موريس آن را بصورت طنز آميز طراحی کرده است. بجرات ميتوان گفت او بالای همه چيز ايستاده و در خلاقيت هنری هيچ مرزی نميشناسد. يکی از کارهای او در زمينه نمايشی رقص، بنام پلاته آنقدر بدل من نشست که تصميم گرفتم هر بار دور و بر ما روی صحنه باشد، بديدنش بروم. ... هنرمندان رشته رقص جزو پرکارترين و زحمتکش ترين افراد هستند. برای هر گامی که روی صحنه بر ميدارند، ماه ها تمرين کرده اند تا موزون و مسلط، احساسات مختلف انسانی را بيان کنند. تازه در مورد کارهای موريس، فاصله بين قدم ها و حرکات نيز از همان اهميتی برخوردار است، که خود حرکت، و برای رقاص جای نفس کشيدن هم تنگ ميشود. در اين سايت که يک مصاحبه جالب با مارک موريس در آن پست شده، ميتوانيد با زير و بم کارها، زندگی و افکار هنری او آشنا شويد، و از جمله چند نوار رقص هايی را که او طراحی کرده است را ببينيد.
تصوير: Mark Morris


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved