-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, August 01, 2002

گاردين: شاه اردن بعد از ملاقات ديروز با تونی بلر ميگويد که نخست وزير انگلستان هم نگرانی های زيادی راجع به طرح آمريکا برای حمله به عراق و براندازی صدام حسين دارد. او اين مطلب را ديروز با روزنامه نگاران آمريکايی مطرح کرد. مقامات انگليسی در مقابل سئوالات خبرنگاران، اين موضوع را نه تائيد کردند و نه تکذيب. ...
مقامات انگليسی بطور خصوصی ميگويند، برخلاف گفته های کاخ سفيد، هيچ دورنمای جدی برای حمله به عراق، قبل از بهار آينده وجود ندارد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved