-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, August 16, 2002


گروه تاتر golden thread production چهارمين فستيوال سالانه نمايشنامه های کوتاه خود را هفته پيش در سانفرانسيسکو آغاز کرد. تمرکز کار اين گروه روی مسائل فرهنگی، اجتماعی و سياسی خاورميانه است. هنرمندان اين گروه کوشش ميکنند تا جنبه های مختلف فرهنگی و هويتی مردم خاورميانه را در بين علاقه مندان تاتر در اين منطقه مطرح کنند، و در فرم های هنری چهره واقع بينانه تری از مردم خاورميانه تصوير کنند. در شرايط فعلی که مسائل اين منطقه مورد توجه خاص افکار عمومی آمريکا قرار دارد، ارزش کار چنين هنرمندانی بيشتر جلوه ميکند. امسال مجموعا 8 نمايشنامه در اين فستيوال اجرا ميشود که تم اصلی آنها عموما به نقش زنان مربوط ميشود.، اين فستيوال تا 25 اگوست ادامه دارد. از سايت golden thread ديدن کنيد، مطمئنا از پشتيبانی شما استقبال خواهند کرد. ...تصوير بالا پوستر فستيوال است که امسال آنرا من طراحی کرده ام. نقاشی پوستر در برنامه illustrator کشيده شده است، و رنگ قرمز در چاپ اصلی روشنتر است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved