-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, September 11, 2002

بی بی سی: اعضای شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، متشکل از انجمن های اسلامی دانشجويی 33 دانشگاه کشور، در نامه سرگشاده ای به نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، به شکلی بی سابقه، اقدامات و تصميمات آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آشکارا شايستگی وی برای رهبری نظام را زير سوال بردند... متن کامل گزارش.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved