-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, September 13, 2002

کريس والاس خبرنگار تلويزيون ABC آمريکا اخيرا برای تهيه گزارشی به ايران رفته بود. اين گزارش ديشب در برنامه Primetime پخش شد.
"... اما [در ايران] مسائل از اين ها پيچيده تر است. نمونه کامل آن مراسم نماز جمعه دانشگاه است. من روی سکوی روزنامه نگاران همراه با همکاران آمريکايی ايستاده بودم و ملاها پيروان معتقد را در گفتن شعار مرگ بر آمريکا رهبری ميکردند. صدها پاسدار نيروهای جمهوری اسلامی هم سينه ميزدند. اما وقتی مراسم پايان يافت، مردم بطرف ما آمدند و پرسيدند کجايی هستی؟ با اکراه جواب دادم آمريکايی، که هنوز شعارها در گوشم صدا ميکرد. بعد يکی گفت "اوه، پسر عموی من در نيوجرسی زندگی ميکند"، و ديگری ميگويد که همين تازگی از سفر به ايالات متحده بازگشته است. ... بنظر ما رسيد، وقتی اينجا جمعيت شعار مرگ بر آمريکا ميدهد، منظور آنها مرگ برسياست خارجی آمريکا، بخصوص حمايت ايالات متحده از اسرائيل و تحريم اقتصادی ايران است. اما وقتی صحبت از مردم آمريکاست، آنها ميخواهند که با ما رابطه داشته باشند، از آمريکا ديدن کنند، و در حد غير قابل پيش بينی، مثل ما زندگی کنند."
:: گزارش ABC از ايران
:: مصاحبه والاس با حسن روحانی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved