-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, September 30, 2002

"بی بی سی" مطلبی منتشر کرده تحت عنوان مواضع کشورهای جهان در مورد طرح آمريکا برای حمله به عراق. روی نقشه اسم کشور مورد نظر را کليک کنيد تا با موضع گيری کشورهای اروپا آسيا و خاورميانه در اين باره آشنا شويد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved