-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, September 06, 2002

آمازون جزو اولين سايت های اينترنت بود که سرويس خريد کتاب را عرضه کرد. بهمين دليل برای خريداران کتاب نامی است آشنا و بسياری برای اينکار به سايت آمازون مراجعه ميکنند. اما بغير از آمازون، کمپانی های کوچکتری نيز در آمريکا و ديگر کشورهای دنيا از طريق اينترنت کتاب ميفروشند. اتفاقا در بسياری از موارد اين کمپانی ها کتاب را ارزان تر ميفروشند، و در بعضی موارد ميتوان حتی کتابهای مورد علاقه را دست دوم خريد و قيمت مناسب تری پرداخت. آدرس اين انتشاراتی ها را ميشود از طريق سايت های راهنما که به اين منظور درست شده پيدا کرد. يکی از اين سرويس های مقايسه قيمت در آمريکا best web buys است. اسم چند کتاب را در قسمت پيش بينی شده تايپ کنيد، و قيمت ها را مقايسه کنيد.
بجز کتاب، برای دوچرخه، وسائل الکترونيک، نوار و صفحات موسيقی نيز قسمت های جداگانه ای در اين سايت در نظر گرفته شده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved