-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, September 08, 2002

اداره ثبت احوال آلمان، حاضر نيست اسم نوزاد يک زن و شوهر اهل ترکيه را ثبت کند. آنها اسم "اوساما بن لادن" را برای نوزاد خود انتخاب کرده اند. حالا يک دادگاه بايد در اين مورد تصميم بگيرد. دادگاه از اين دو پرسيده که دليل اين انتخاب چيست، و منتظرجواب است تا در اين باره رای دهد. مقامات اداری دلايل متعددی را برای اين امتناع مطرح کرده اند. از جمله اينکه طبق قانون آلمان، نميتوان برای نوزاد اسمی انتخاب کرد که اهانت آميز باشد و يا باعث مسخره شدن شود. بعنوان مثال نميتوان اسم هيتلر را بروی نوزادی گذاشت.... اخيرا يک زن اهل نيجريه بهمراه بچه اش از منزل فرار کرده، چون همسرش اصرار دارد اسم نوزاد را بن لادن بگذارند.
... مطلب از بی بی سی.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved