-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, September 21, 2002

بعضی معتقدند سرسختی رهبران کاخ سفيد برای ساقط کردن صدام حسين، برخلاف ادعاهای رايج، ربطی به سلاح های کشتار جمعی که احتمالا در اختيار حکومت عراق است، ندارد. بلکه اين تصميم و پافشاری تنها بخشی از استراتژی آمريکا، و برای تغييراتی گسترده تر در منطقه خاورميانه است، که بعنوان اولين اقدام ميتواند دست و بال آنها را برای پيشبرد اهداف ديگری باز کند. به اين ترتيب که پس از سقوط عراق و بروی کار آمدن حکومتی نزديک به غرب، و جريان يافتن عادی عرضه نفت عراق به بازار بين المللی، آمريکا قادر خواهد بود تکليف اش را با حکومت عربستان يکسره کند. آمريکا مدت هاست که دل خوشی از وضعيت سياسی عربستان ندارد. بعضی سياستمداران آمريکايی ارزيابی ميکنند که جناحی از حکومت عربستان از تروريست های القاعده پشتيبانی ميکنند، و آمريکا تنها زمانی قادر خواهد بود که مستقيما با آنها روبرو و سر شاخ شود، که خيالش از وضع عراق و بخصوص دسترسی به منابع نفتی اين کشور، به عنوان جايگزين منابع نفتی عربستان راحت شده باشد که در صورت بهم ريختن وضع عربستان، وقفه ای در صدور نفت از خاورميانه به غرب بوجود نيايد. چنين تحولاتی پيامد های ديگری هم بدنبال خواهد داشت. از جمله اينکه فلسطين نيز مجبور خواهد شد تا طرح آمريکا را برای صلح با اسرائيل، از موضعی ضعيف و بدون مخالفت جدی بپذيرد، که در نتيجه نفوذ آمريکا و کنترل آنها در آينده متحول خاورميانه به مراتب بيشتر خواهد شد.
چنين تحولاتی بجز مخالفت کشورهای خاورميانه، اعتراضات کشورهای اروپايی و روسيه را نيز برانگيخته است. در واقع، بسياری از اين مخالفت ها، ناشی از ارزيابی کشورهای درگير است، که اين تغييرات را مغاير با منافع آينده خود می بينند. اما هواداران تهاجم به عراق کوشش ميکنند تا با پذيرش شرط های آنها، و در عين حال تهديد ضمنی، آنان را برای پذيرش حمله به عراق قانع کنند. ... روسيه ميلياردها دلار از عراق طلبکار است، بعلاوه حق ويژه ای برای خود در آينده عراق قائل است. در عين حال، فرصت مناسبی است که برنامه سرکوب چچن ها و دخالت احتمالی در گرجستان را بدون مخالفت بين المللی تشديد کند. فرانسه که موضع مخالفت نسبتا رقيقی با آمريکا در اين مورد دارد نيز، عملا خواستار حق و حقوقی برای خود و اطمينان خاطر از بهره گيری از نفت عراق است. ترکيه، بجز چشم داشت های مالی، ميخواهد مطمئن شود که چنين حمله ای در فصل توريستی صورت نگيرد و لطمه ای به درامد اين کشور از اين بابت نزند. آلمان اصولا حاضر به معامله نيست، روابط آلمان و آمريکا در چند ماه گذشته رنگ و روی هميشگی را ندارد. در شب انتخابات آلمان روزنامه ها راجع به خبر مقايسه بوش با هيتلر نوشتند که سر و صدا راه انداخت و وضع را تيره تر کرد. بعضی ميگويند اين بيشتر به ضرر آلمان خواهد شد تا آمريکا.
... بهرحال، انگيزه جنگ هرچه که باشد، فکر ميکنم يک موضوع اساسی چنين شرايطی را بوجود آورده که به غربی ها جرات ميدهد تا برای آينده خاورميانه، بجای مردم کشورهای اين منطقه نقشه بکشند و تصميم بگيرند، و آن اينکه حکومت های سرکار در خاورميانه هيچگاه اجازه نداده اند که مردم خود اين کشورها برای آينده شان نقشه بکشند و تصميم بگيرند.
:: شايعات و حدسيات مختلفی در مورد زمان حمله احتمالی به عراق منتشر شده است. اما آخرين آن که ديروز از زبان منابع مربوط به پنتاگون درز کرده است، فوريه تا آوريل سال 2003 را موقع مناسب برای اينکار معرفی کرده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved