-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, October 01, 2002

کارين بوسناک، تهيه کننده تلويزيون، 29 ساله، مقيم نيويورک، حدود 4 ماه پيش رسما يک ورشکسته محسوب ميشد. اما در حال حاضر، بعد از مصاحبه با مجله پرتيراژ people و شرکت در يکی از برنامه های پربيننده صبحگاهی تلويزيونی آمريکا، هم توانسته به حساب های مالی اش سر و سامانی بدهد، و هم پيشنهاد انتشار يک کتاب، و شرکت در يک فيلم سينمايی روی ميز کارش است و بايد در مورد آن تصميم بگيرد. ... اما چگونه در عرض چند ماه ورق برگشت و زندگی او زير و رو شد.
در ماه ژوئن امسال، وقتی چک 59 دلاری او که به يک فروشگاه مواد غذايی داده بود برگشت خورد، کارين با واقعيت تلخی روبرو شد، او ديگر حتی باندازه کافی پول نداشت که سرکار برود. بعلاوه بيش از بيست هزار دلار روی کارتهای اعتباريش قرض بالا آورده بود، که با هيچ حسابی قادر به پرداخت آن نبود. خريدهای ولنگ و واز او از مغازه های معروف لباس نيويورک، رقم بدهی ها را آنقدر بالا برده بود که باز پرداخت آن برايش امکان نداشت. در آن شب تاريک ماه ژوئن کارين تصميم ميگيرد که از طريق سرهم کردن يک وب سايت، از مردم برای پرداخت بدهکاری هايش تقاضای کمک کند. براساس آخرين گزارشات، او تاکنون 17000 دلار از رقم بدهکاری اش را از اين راه پرداخت کرده است، و بيش از يک ميليون نفر در عرض اين مدت کوتاه از سايت او ديدن کرده اند. ... کارين بوسناک حالا يکی از موفق ترين گداهای اينترنتی محسوب ميشود. سايت درخواست پول او بنام savekaryn.com


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved