-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, October 03, 2002

ليلا در مورد مجله طاووس يادآوری ميکند که، طاووس صرفا يک مجله اينترنتی نيست، از دو سال قبل بصورت کاغذی چاپ ميشده، که جديدا هم بشکل اينترنتی و خيلی کلی و صرفا جهت آشنايی علاقه مندان هنر و ادب ايجاد شده است. ... با تشکر از تذکر ليلا


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved