-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, October 27, 2002

موضوع جنگ احتمالی عليه عراق عده ای از هنرمندان معروف آمريکا را هم به ميدان کشیده است. هفته پيش "شون پن" با پرداخت 56000 دلار در يک صفحه کامل روزنامه واشنگتن پست اعلاميه ای عليه جنگ و سياست های جرج بوش بچاپ رساند. رابين ويليامز که برای بازکردن فيلم جديد خود به رم سفر کرده، استدلالات و توجيحات جنگ طلبانه کاخ سفيد را بسبک هميشگی خود به مسخره کشيد. جالب است که در اين ميان اسپيلبرگ فيلمساز که معمولا موضعی ميانه رو و صلح طلبانه دارد، اين بار از تهاجم زودرس به عراق پشتيبانی کرده است.
تصوير: سوزان ساراندون هنرپيشه سينما، در حال سخنرانی در تظاهرات روز شنبه مقابل کاخ سفيد. [عکس رويتر-بريان اسنايدر]


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved