-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, October 29, 2002

دو تا گيلاس شراب قرمز در روز برای جلوگيری از سکته قلبی. ... اما نه بيشتر. چون برای کبد خوب نيست.
اين توصيه يک گروه محقق پلی کلينيک "اومبرتو اول" مجتمع بزرگ پزشگی شهر رم است که نتيجه مطالعات خود را در يک کنگره بين المللی پزشگی در بولونيا عرضه کردند.
بعقيده اين دانشمندان، دو گيلاس شراب قرمز در روز ميتونه ريسک سکته قلبی رو بيست در صد پائين بياره.
نام عنصری که در شراب موجود است و باعث کمک به کار قلب ميشه، "پولی فنول" polifenoli نام دارد که قادر است کلسترول ها را که در جداره رگ ها رسوب ميکنند و باعث انسداد عروق ميگردند، از بين ببره. اين تحقيقات در عين حال نشان داده شراب قرمز از اين نظر دو برابر شراب سفيد کارائی دارد. ... پس بسلامتی دکتر های رم.
:: گروه عناصر "پلی فنول" بخاطر طبيعت آنتی اکسيدانت خود خواص زيادی برای سلامتی دارند. اين عناصر بمقدار زياد در ميوه ها و سبزيها يافت ميشوند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved