-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, October 31, 2002

مسافرت رئيس جمهور ايران به اسپانيا حساسيت زيادی در مطبوعات اين کشور بوجود آورده است. اما بجای آنکه توجه افکار عمومی اروپا را به مسائل اصولی که ايران با آن روبروست، متوجه کند، بخاطر ديپلماسی نپخته جمهوری اسلامی، موضوع نوشيدن شراب در مهمانی های رسمی را در مرکز بحث ها قرار داده است. روزنامه پرتيراژ "ال موندو" چاپ اسپانيا، پس از يک نظر خواهی عمومی ميگويد 83 درصد از مردم تغيير در پروتکل های ديپلماتيک را از طرف دولت اسپانيا، بخاطر درخواست ايران، نادرست دانسته اند. ... در عين حال جنبه ديگر زمختی و زنندگی اين برخورد اينست که در کشور ايران استعمال مواد مخدر مانند ترياک و هروئين و حشيش چنان رايج است که سر و صدای همه در آمده و اکثر روزنامه های ايران و جهان دائما در باره اش مينويسند. مصرف نيمه پنهان مشروبات الکلی نيز امری عادی است، حتی بسياری، مشروبات الکلی را در منازل خود تهيه ميکنند، که هيچ جای ديگر دنيا اينکار به اينصورت رايج نيست. با در نظر گرفتن اين واقعيات انکار ناپذير، برخورد مقامات ايران در مورد پروتکل های مهمانی های رسمی در اسپانيا بسيار هيپوکراتيک و ظاهرسازانه بنظر ميرسد، همچنان که از نظر مردم اسپانيا خودخواهانه و اهانت آميز.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved