-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, November 29, 2002

"ما در جای بسيار مشکلی زندگی ميکنيم - جايی کاملا متفاوت"، "حيات" زن 29 ساله فلسطينی، مادر و معلم، يکی از سه زن جوانی است که در فيلم مستند ساخته مرجان تهرانی بنام Her Israel به تصوير کشيده شده است. زمان فيلم تابستان سال 2000 و سوژه های آن در فاصله 5 مايلی يکديگر در منطقه تل آويو/ يافا در اسرائيل زندگی ميکنند. در اين فيلم، بغير از "حيات" با "گاليت" طراح سرحال سی ساله لهستانی-اسپانيايی تبار آشنا ميشويم که هنوز آمادگی پذيرش بلوغ و جاافتادگی در زندگی را ندارد. و همچنين "ويکتوريا" يک هنرپيشه 25 ساله، با مشکلات متعدد در رابطه با پول و همچنين روابط اش با مردها. او در 18 سالگی به تنهايی از اوکراين به تل آويو آمده و به اسرائيل مهاجرت کرده است.
با اينکه در فيلم عنوان ميشود که "حيات" مسلمان است و زنان ديگر يهودی، اما هيچکدام بطور خاصی مذهبی بنظر نميرسند. "حيات" تنها عضو مؤنث شورای شهر يافا است، و در عين حال تنها کسی است که کمی سياسی است. اما اين فيلم با تمرکز روی زندگی زنان عادی و معمولی، تصويری درگيرکننده و چشم گشا بدست ميدهد که زندگی در چنين منطقه پر آشوبی واقعا چگونه است. از مسائلی چون دردسر نگهداری از نوزاد، قر و لوند مادر بزرگ در مورد کوتاه بودن دامن، و بيوفايی دوست پسر، تا انفجار ناگهانی خشونت که هر چند گاه يکبار خيابانها را تکان ميدهد، در بستر زندگی سه زن جوان. "گاليت" ميگويد، "اين زندگی ما است. اين اسرائيل است". معرفی فيلم از گاردين سانفرانسيسکو

:: مرجان تهرانی فيلمساز جوان ايرانی التبار آمريکايی در برکلی کاليفرنيا بدنيا آمده و در دانشگاه نيويورک در رشته فيلم با تاکيد روی فيلمسازی مستند تحصيل کرده است. او جزو آندسته از نسل اول ايرانی-آمريکايی هاست که در زندگی حرفه ای به هنر رو آورده اند. در اين فيلم 59 دقيقه ای تهرانی کوشيده تا با استفاده از سنت های "سينما وريته"، با تصوير واقعيت های مذهبی و سياسی مکانی بخصوص در زمانی ويژه، تجاربی جهانی چون عشق، مادری، پيش داوری، و دلشکستگی را مورد بررسی قرار دهد. اين فيلم در فستيوال های مختلف به نمايش در آمده و هفته پيش در دانشگاه برکلی جزو سری برنامه های فرهنگی برای آشنايی عميق تر با مسائل خاورميانه نمايش داده شد.
تصوير: صحنه ای از فيلم Her Israel ساخته مرجان تهرانی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved