-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, November 26, 2002

اولين فيلم طنزآميز در مورد نازی ها که خود آلمانی ها توليد کرده اند، هفته پيش بالاخره از تلويزيون آلمان پخش شد. داستان اين فيلم برپايه اين ايده بنا شده که ژنرال جوزف گوبلز آلمانی يک بدل خوش مشرب يهودی داشته است. در شروع داستان، "هاری گدولينگ" که همشکل و هم صدای گوبلز است، در يک قلعه بطور سری تحت مراقبت است تا در صورت کشته شدن وزير تبليغات و پروپاگاند نازی از او بعنوان بدل قلابی استفاده شود. وقتی که يکبار ژنرال از قلعه بازديد ميکند، بدل يهودی موفق ميشود که جايش را با او عوض کرده و از زندان بگريزد. او با جازدن خود در لباس ژنرال با افسران نازی قاطی ميشود، با هيتلر ملاقات ميکند و موفق ميشود که زنی را که عاشق اوست و در يک کمپ تمرکز يهودی ها زندانی است، از هولوکاست نجات دهد.
اين "کمدی اشتباهات" 90 دقيقه ای بخاطر کمبود صحنه های طنزآلود و مطالب دريده خنده آور مورد استقبال چندان منقدين قرار نگرفت، و بطور نسبی نيز تماشاگران کمی را جلب کرد. هنرپيشه اصلی فيلم که نقش هر دو شخصيت را بازی ميکند ميگويد که اين فيلم امکانات فعلی ما را در برخورد از ديدی متفاوت به مسئله نازيسم منعکس ميکند. و ميگويد ممکن است ما 5 سال ديگر روی اين موضوع بتوانيم فيلمی داشته باشيم که واقعا يک کمدی تمام عيار باشد. روزنامه محافظه کار دی ولت در انتقاد از فيلم مينويسد، يک کمدی ضرورتی ندارد که از نظر تاريخی دقيق باشد، اما حداقل بايد خنده دار باشد.
اگرچه جوانان آلمانی که بعد از سالهای 70 متولد شده اند به مسئله ظهور و سقوط رايش سوم عموما بصورت يک واقعه تاريخی در گذشته ای دور برخورد ميکنند، اما در ميان آلمانی های مسن تر برخورد به مسئله متفاوت است. گويا تهيه کنندگان اين فيلم 18 بار نوشته داستان را در 7 سالی که روی اين فيلم کار ميکردند تغيير داده اند و برای ارزيابی تاثير عمومی فيلم از دو سال قبل از پخش در آلمان، آنرا به فستيوال های مختلف فرستاده اند. از قرار اين محافظه کاری فرهنگی و اجتماعی در کار غالب شده و در نهايت طنز را در فيلم کشته است. اگرچه بدليل بی سابقه بودن آن، فيلم ميتواند به از ميان برداشتن اين تابوو و ممنوعيت مزمن ذهنی در جامعه آلمان کمک کند.
تصوير: صحنه ای از فيلم goebbels und geduldig... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved