-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, November 02, 2002

يک نمونه جالب از بی خيالی بسبک آمريکايی: از ليست قربانيان حملات تروريستی يازده سپتامبر دو نفر حذف شدند. چون زنده و سر حال اند و تازه يکسال و اندی بعد از اين واقعه متوجه شده اند که نام آنها در ليست رسمی کشته شدگان اين واقعه ثبت شده است. خبر آسوشيتد پرس


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved