-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, November 10, 2002

عصر يکشنبه در دانشگاه برکلی دو فيلم مستند ساخته پيروز کلانتری نمايش داده خواهد شد. "انجمن دانشجويان ايرانی برای ترقی وتوسعه" اين برنامه را برگزار ميکنند. اين دو فيلم "تنها در تهران" و "زندگی اين است" نام دارند. "تنها در تهران" تصوير غير متعارف يک دختر جوان در جامعه کنونی ايران است. بهناز جعفری دانشجوی 24 ساله هنرهای دراماتيک است که روی پايان نامه تحصيلی اش کار ميکند. او تنها زندگی ميکند و شغل اش هنرپيشگی در تلويزيون است. نگرانی ها و اضطراب های او برای جا افتادن در محيط زندگی اش تمرکز اصلی فيلم است. و در فيلم "زندگی اين است"، 4 پسر و يک دختر دانشجو دور هم جمع شده اند و راجع به مسائل مختلف اظهار نظر ميکنند. اينها از نسل جوانانی هستند که در دوره بعد از انقلاب و در جريان جنگ ايران و عراق پرورش يافته اند. آنها ديگر دلبسته به مدرسه و تحصيلات خود نيستند و راجع به پول و ثروت، فردگرايی، مشکلات روابط دختران وپسران، سنت ها، تنش های سياسی، و خاطره غم انگيز تظاهرات دانشجويی سال 99 بحث و گفتگو ميکنند. محل و ساعت اين نمايش، UC Berkeley, VLSB 2060, Sun Nov. 10, 6 pm
تصوير: صحنه ای از فيلم "تنها در تهران" ساخته پيروز کلانتری


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved