-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, November 20, 2002

موضوع اختلافات فيلم نويسان با صاحبان کمپانی های سينمايی سابقه تاريخی دارد. حتی بعضی فيلمسازان بهتر آمريکايی بارها روی اين تم کارهای جالبی خلق کرده اند. مثل برادران کوئن و يا روبرت آلتمن. ريشه های تنش موجود، در استفاده های کلان مالی تهيه کنندگان هاليوود از آثار نويسندگان فيلم است، بدون آنکه دستمزد کافی از درآمد فروش نصيب نويسنده شود. در عين حال واکنش وکلای نويسندگان و بعضی سوء استفاده ها جو بدی بخصوص برای نويسندگان گمنام بوجود آورده است. بطوريکه دست اندرکاران سينما ديگر حاضر نيستند که پاکت حامل نوشته های نويسندگان جوان و گمنام را حتی باز کنند، و عملا چنين مراسلاتی را دست نخورده به آدرس فرستنده برميگردانند. ترس آنها در اينست که شباهت احتمالی هرچند مختصر و اتفاقی کارهای آينده آنها با بخشی از اين نوشته ها، کارشان را به دادگاه بکشاند، و شکايت افراد فرصت طلب بر اساس قوانين مربوط به حقوق مولفين برايشان دردسر بوجود بياورد. برای حل اين مسئله و کمک به علاقه مندان جوان ورود به عالم سينما، با کوشش kevin spacey آکتور آمريکايی سايت جديدی درست شده تا چنين فيلمنامه هايی مورد بررسی قرار گيرد و در دنيای تقريبا انحصاری سينما مطرح شود. به اين ترتيب که شما ميتوانيد فيلمنامه خود را از طريق سايتی که به اين منظور درست شده، بفرستيد، و آنها بعد از يک بررسی حرفه ای و همه جانبه، در مورد کار شما اظهارنظر ميکنند. اين شامل همه جوانب از عنوان داستان گرفته، تا شخصيت پردازی ها و پلوت عمومی نوشته ميشود. در عين حال قرار است که سه بار در سال يک فستيوال فيلمهای کوتاه با شرکت دست چينی از اين آثار برگزار شود. بعلاوه پيش بينی های برای توليد فيلم بر اساس آثار انتخاب شده، با همکاری هنرمندانی چون dani devito صورت گرفته است. نامبردگان در حمايت از هنرمندان تازه کار سابقه دارند. تاکنون حداقل دو فيلم سينمايی با شرکت و همکاری آنها بنام های the big kahuna و همچنين united states of leland تهيه شده است، که اولين کار نويسندگان و کارگردانان جوان دست اندرکار بوده است. البته در گذشته نيز بعضی فيلمسازان نظير فرانسيس کوپولا دست به ابتکارات مشابهی زده اند که در مجموع خيلی موفقيت آميز نبوده است.
برای شرکت در اين مدرسه و فستيوال فيلم می بايد درسايت triggerstreet ثبت نام کرد، و با قبول سلب مسئوليت حقوقی از صاحبان اين مرکز در مورد مشکلات احتمالی حقوقی آينده، از اين تسهيلات استفاده کرد. ايده ای بسيار جالب و قابل استفاده برای گشايشی کوچک در دروازه های کاملا بسته دنيای توليد سينما.
:: آدرس سايت triggerstreet
.
:: گزارشی در مورد اين موضوع، شامل مصاحبه ای با کوين اسپيسی

تصوير: پوستر فيلم the big kahuna


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved