-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, November 24, 2002

يک گروه نوجوان آمريکايی محله برونکس [نيويورک] که دچار چاقی هستند، از کمپانی معروف مک دونالد شکايت کرده اند که دليل چاقی آنها خوردن هامبورگرهای مک دونالد است، و باين خاطر وکيل اين هشت نفر از اين کمپانی تقاضای خسارت کرده است. اين اولين باريست که محکمه های آمريکا با چنين مورد قضايی روبرو هستند. در گذشته دادگاه های آمريکا به صدها شکايت نسبتا مشابه عليه کمپانی های سيگار رسيدگی کرده است، و هيئت منصفه اين محاکم که متشکل از شهروندان عادی اين کشور اند، با تعيين رقم های ميليارد دلاری بعنوان مقدار خسارت واجب الپرداخت از طرف کمپانی ها به شاکيان، دردسر های زيادی را برای آنها بوجود آورده اند. جرم آنها اين بوده که عليرغم قانونی بودن محصولات شان، راجع به مضررات احتمالی و يا واقعی اين کالاها به مصرف کننده هشدارهای لازم را نداده اند. اعضاء کنگره آمريکا در جلسات رسيدگی خود به اينمورد همه روسای قدرتمند کمپانی های سيگار را که پول زيادی هم در تبليغات انتخاباتی آمريکا بعنوان پشتيبانی از پروسه سياسی خرج ميکنند، مقابل خود رديف کردند، و با آنها تقريبا مثل جنايتکاران برخورد کردند. حالا با بميان کشيده شدن پای کمپانی های غذا به دادگاه، صاحبان اين صنايع ميترسند که در صورت رای مساعد محکمه بنفع شاکيان، به مسامحه کاری در برخورد به منافع مردم محکوم شوند و مجبور به پرداخت ميلياردها دلار به هزاران مصرف کننده و دولت شوند. در چنين مواردی پای دولت بعنوان شاکی از آنرو بميان کشيده ميشود که در زمينه بهداشت آنها بايد متحمل مخارجی کلان در بيمارستانها برای رفع ضررهای ناشی از مصرف کالا و صدمات وارده به شهروندان شوند. البته آنچه که گفته شد به تجربه کمپانی های سيگار مربوط ميشود و شايد از جوانبی قابل مقايسه با موضوع ضررهای احتمالی هامبورگر های پرچربی مک دونالد نباشد. اما فقط کافيست که تصور کنيد که هيئت منصفه به کمپانی غذا بگويد که از اين پس بايد روی جعبه ها بنويسند " اين غذا ها ممکن است باعث چاقی شما شود، از مصرف زياد آن خودداری کنيد". چنين قضايايی در سيستم اجنماعی آمريکا دور از تصور نيست. بهرحال تا چندی پيش متخصصين موارد قضايی شانس کمی برای پيروزی اين شکايت پيش بينی ميکردند. زيرا اولا وکيل مدافع اين هشت جوان 15 تا 19 ساله شهرت و تبحری در چنين مواردی ندارد. بعلاوه موارد پذيرفته شدن چنين شکاياتی هم در گذشته موجود نيست که بشود به آن استناد کرد. اما بعد از آنکه پروفسور جان باژاف استاد مدرسه حقوق جرج واشنگتن حاضر شد که با صرف نظر کردن از دستمزد و بطور مجانی بعنوان مشاور به تيم وکلای مدافع شاکيان بپيوندد، قضيه کمی جدی شد. زيرا او از پيشکسوتان حقوقی طرح شکايت مردم آمريکا عليه کمپانی های توليد سيگاردردادگاه های اين کشور است. و شرکت متخصصينی چون او ميتواند وضع را دگرگونه کند. ... بطور کلی زمينه طرح چنين شکاياتی از سال قبل آغاز شد، زمانيکه بالاترين مقام پزشکی دولت آمريکا اعلام کرد که بيش از 60 درصد آمريکائيان دچار مرض چاقی هستند و بطور متوسط سالانه سيصد هزار نفر بدليل بيماری های قلبی مرتبط با چاقی ميميرند. اين موضع گيری راه را برای طرح چنين شکاياتی باز کرد. فعلا وکلای مدافع مک دونالد قضيه را بی اهميت جلوه ميدهند و ميگويند دادگاه چنين شکايتی را نخواهد پذيرفت. سخنگوی مک دونالد هم در توضيح وارد نبودن شکايت، استدلال ميکند، "ما که جايی ادعا نکرده ايم که در رستوران هايمان سالاد اسفناج سرو ميکنيم." البته ممکن است مک دونالد در آينده نزديک مجبور شود پاسخ هايی به مراتب پيچيده تر و حساب شده تر در مقابل سئوالات تيز و تند طرف مقابل پيدا کند که برای هيئت منصفه قابل قبول باشد.
:: خبر فاينانشال تايمز در مورد شکايت 8 نوجوان آمريکايی از رستورانهای مک دونالد... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved